extra-background

DE OLIKA UTBILDNINGARNA.

Förskollärarexamen

Som förskollärare får du ett aktivt och kreativt jobb där du tar tillvara på barnens naturliga nyfikenhet. Genom pedagogiska lekar, kreativitet och ledarskap ger du dem kunskaper och värderingar för resten av livet. Den svenska förskollärarutbildningen har fått stor uppmärksamhet internationellt och är känd som en av världens bästa. Utbildningen är 3,5 år lång och en stor del äger rum på en förskola. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa barnens lärande, samt för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Hitta utbildning

En film om en av de viktigaste i världen

Två förskollärare berättar

Ellinor Segerström, Förskollärare

"Jag kan fortfarande tillämpa mina konstnärliga intressen i min yrkesutövning."

Varför blev du förskollärare?

Först skulle jag bli skådespelare, sedan designer och därefter kostymör. Samtidigt som jag var inställd på någon av dessa karriärer gick jag hela tiden och vikarierade på olika förskolor. Efter många år insåg jag plötsligt att det var inom förskolan jag trivdes som allra bäst. Så jag utbildade mig och kände verkligen att jag fick blomma ut. Och jag kan fortfarande tillämpa mina konstnärliga intressen i min yrkesutövning.

Vad är det bästa med yrket?

Det är att det alltid är meningsfullt. Man frågar sig aldrig ”varför håller jag på med detta?”. Jag uppskattar också att man jobbar den tid man ska och sedan går hem och är ledig. Dessutom är det ont om förskollärare, vilket leder till stora valmöjligheter att påverka var och hur man vill jobba. Och lönen är inte alls dålig.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

Att man hela tiden har att göra med så underbara kolleger, barn och föräldrar. Det är en fantastik samling trevliga människor här! Man har väl måndagsångest som alla andra, men det är väldigt trevligt att komma hit.

Läs hela intervjun

Tobias Theander, Förskollärare

"Vi sysslar med matematik, naturvetenskap, svenska språket och så vidare. Det är mycket mer pedagogiska inslag än vad folk i allmänhet tror."

Vad är roligast med ditt jobb

Själva arbetet med barnen och deras nyfikenhet på nya saker. Man får ut väldigt mycket av dem och ingen dag är den andra lik. Jobbet är varierat och blir aldrig enformigt. Jag tycker alltid att det är kul att gå till jobbet!

Vad är mest utmanande?

Folk har väl ofta uppfattningen att det handlar om barnpassning, men förskolan erbjuder så mycket mer. Det händer saker hela tiden. Vi sysslar med matematik, naturvetenskap, svenska språket och så vidare. Det är mycket mer pedagogiska inslag än vad folk i allmänhet tror.

När väcktes intresset?

Hade lite praktik redan när jag gick i nian, och tankebanorna började nog där. Sökte så småningom in på lärarutbildningen och under studietiden fastande jag för arbetet inom förskolan. Här är det mer barnen som styr vad som görs under dagarna och det gillar jag.

Läs hela intervjun

Hitta utbildning

INRIKTNING
SKOLA
STAD
ANSÖK
Förskollärare
Göteborgs universitet
Göteborg
Förskollärare
Högskolan i Borås
Borås
Förskollärare
Högskolan i Halmstad
Halmstad
Förskollärare
Högskolan i Gävle
Gävle
Förskollärare
Högskolan Kristianstad
Kristianstad
Förskollärare
Högskolan Väst
Trollhättan
Förskollärare
Karlstads universitet
Karlstad
Förskollärare
Linköpings universitet
Norrköping
Förskollärare
Linnéuniversitetet
Kalmar/Växjö
Förskollärare
Luleå tekniska universitet
Luleå
Förskollärare
Malmö högskola
Malmö
Förskollärare
Mälardalens högskola
Eskilstuna/Västerås
Förskollärare
Mittuniversitetet
Härnosand
Förskollärare
Södertörns högskola
Flemingsberg
Förskollärare
Stockholms universitet
Stockholm
Förskollärare
Umeå universitet
Umeå
Förskollärare
Uppsala universitet
Uppsala
Förskollärare
Örebro universitet
Örebro
Förskollärare
Högskolan i Halmstad
Halmstad
Förskollärare
Mälardalens högskola
Västerås