• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Ökade lärarlöner orsak till mer jämställda löner

  17-06-30 07.29

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige har minskat – och en av orsakerna är lärarnas allt högre löner. Detta är slutsatserna i en ny rapport från Medlingsinstitutet.

   

  Myndigheten har granskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige. 2016 tjänade männen i genomsnitt 34 900 kronor i månaden, medan kvinnorna tjänade 30 700 kronor. Detta ger en skillnad på tolv procent, vilket är 0,5 procentenheter, lägre jämfört med året innan. I kommunerna var minskningen ännu större, nämligen 1,2 procentenheter.

   

  Medlingsinstitutet tror att detta bland annat kan förklaras med de lönesatsningar som under 2016 gjordes på de kommunalt anställda och kraftigt kvinnodominerade yrkesgrupperna lärare och undersköterskor.

   

  I lärarlönelyftet satsade regeringen till exempel tre miljarder kronor på att höja lärarnas löner. Till detta kommer fortsatta satsningar på karriärtjänster för lärare och en utveckling där även kommunerna har fortsatt att ge lärarna högre löneökningar än vad arbetsmarknaden i genomsnitt får. Mer om de senaste årens lärarlöneökningar kan ni läsa här.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Ökade lärarlöner orsak till mer jämställda löner"