• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Lärarnas löner fortsätter öka mer än andras

  17-06-01 19.05

  Lärarnas löneutveckling de senaste tre månaderna ligger högre än snittökningen i landet. Detta enligt nya preliminära siffror från Medlingsinstitutet, som Skolvärlden tagit del av.

   

  Enligt Medlingsinstitutet ligger den genomsnittliga löneökningstakten för hela arbetsmarknaden under årets första tre månader på 2,4 procent. I kommunerna låg dock löneökningstakten på i genomsnitt 3,7 procent under samma period – en effekt som delvis tillskrivs det statliga lärarlönelyftet.

   

  – Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till den jämförelsevis höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet, till Skolvärlden.

   

  Regeringen ser siffrorna, som är en prognos från Medlingsinstitutet över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv, som ett kvitto på att lärarlönelyftet har haft den avsedda effekten.

   

  – Själva syftet med satsningen var att få igång lärarnas löneutveckling som hade släpat efter alldeles för länge. Att Medlingsinstitutet så tydligt pekar ut lärarlönelyftet som en av förklaringarna till att löneutvecklingen i kommunerna är nästan dubbelt så hög som i näringslivet visar att reformen fått effekt, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, till Skolvärlden.

   

  Dessa uppgifter ligger i linje med tidigare rapporter om ökade lärarlöner. Tidigare i vår kom till exempel uppgifter om att lärarnas löner ökade med uppemot 5–6 procent under 2016 – en markant högre löneökningstakt än för arbetsmarknaden i stort. Också under avtalsperioden 2012–2015 fick lärarna högre löneökningar än övriga arbetsmarknaden varje år.

   

  Nyligen presenterade dessutom Skolverket siffror som visar att landets skolhuvudmän begärt ut ytterligare 1,4 miljarder kronor inom ramen för regeringens lärarlönelyft. Det innebär en liten ökning jämfört med den förra ansökningsperioden i höstas, som då ledde till att nära 65 400 av landets lärare, förskollärare och fritidspedagoger fick ett extra lönepåslag på i snitt 2 594 kronor i månaden.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Lärarnas löner fortsätter öka mer än andras"