• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Lärarkvartett prisad av Svenska Akademien

  17-06-20 05.31

  Svenska Akademien har utsett Anna Ekerstedt, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Jenny Edvardsson till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

   

  Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. 2016 instiftades ett fjärde svensklärarpris, som speciellt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

   

  Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 30 september.

   

  Fakta om årets pristagare:

   

  Anna Ekerstedt är grundskollärare i årskurs 1-3 och undervisar som klasslärare bland annat i svenska vid Sandbackaskolan i Kungälvs kommun.

   

  Fredrik Sandström är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och SO vid Gäddgårdsskolan i Arboga kommun.

   

  Minna Wadman är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och svenska som andraspråk vid Nyköpings högstadium Alpha, Nyköpings kommun.

   

  Jenny Edvardsson är gymnasielärare och undervisar i svenska och historia på yrkesprogrammen vid Wendesgymnasiet i Kristianstad kommun.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Lärarkvartett prisad av Svenska Akademien"