• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Gott om lediga tjänster för lärare

  17-06-29 05.05

  Det finns fortsatt gott om lediga tjänster att söka för lärare i landet. Hela 21 591 grundskollärarjobb utannonserades under perioden januari till maj i år, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen som Lärarnas Riksförbund tagit fram. Antalet utlysta tjänster var på samma nivå förra året och lärarbristen fortsätter således vara ett stort problem.

   

  Enligt Arbetsförmedlingens analys väntas lärarbristen inte heller försvinna inom de närmaste åren. Större barnkullar, den stora flyktingströmmen och för få lärarstudenter lyfts fram som de viktigaste orsakerna.

   

  Tittar man närmare på statistiken framkommer stora regionala skillnader. I Gotlands län har antalet utannonserade grundskolelärartjänster ökat med 52 procent jämfört med förra året, i Dalarnas län är ökningen 18 procent, i Jönköpings län 13 procent och i Stockholm har antalet utlysta tjänster ökat med 10 procent. På andra håll i landet ser utvecklingen annorlunda ut. I Kalmar har andelen utlysta tjänster minskat med 32 procent.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Gott om lediga tjänster för lärare"