• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • ”Vi känner båda att vi verkligen är på rätt ställe och att vi gör en viktig insats”

  17-05-15 12.55

  Den här veckan tar en duo över som gästpostare på För det vidares Instagramkonto, nämligen lärarna Linn de Wilde och Sofia Wärn på Langeska gymnasiet i Västerås. Att uppdatera Instagram är inte det enda de båda pedagogerna gör gemensamt – de tillämpar nämligen ett tvålärarskap i den klass med nyanlända som de jobbar i. Såväl Linn som Sofia undervisar i svenska som andraspråk och samhällskunskap och utöver det har Linn historia och Sofia bild. I en mejlintervju berättar de mer.

   

  Vad innebär tvålärarskap och hur är det att jobba så?

   

  Vi är två lärare som jobbar i vår klass och det ger oss väldigt mycket extra tid och energi. Vi kan stötta varandra och bolla tankar sinsemellan och vi har mer tid för eleverna, eftersom vi alltid är två som kan hjälpa till. Det är dessutom en tillgång att kunna förklara innehållet på olika sätt och vi kompletterar varandra bra. Sofia är till exempel en riktig fena på att göra roliga grammatikövningar, medan Linn är en fena på att göra roliga samhälls- och historiegenomgångar. Eleverna var i början skeptiska till konceptet, eftersom vi slog ihop två grupper och det därmed blev betydligt fler elever i klassen. De såg dock fördelarna ganska snabbt och nu tycker de att det är tråkigt att vara halvklass.

   

  Vilka var anledningarna till att ni valde att bli lärare?

   

  För att få guida, stötta och inspirera elever att nå sina drömmar och mål. Anledningen till att vi båda sökte till språkintroduktion var för att vi brinner mycket för dessa ungdomar och att få vara goda vuxna förebilder i deras nya land.

   

  Hur trivs ni i yrket? Vad är det bästa respektive mest utmanande?

   

  Vi känner båda att vi verkligen är på rätt ställe och att vi gör en viktig insats. Vi har en mycket god stämning i klassen och vi är som en familj, vilket är extra viktigt för många av våra elever som inte har någon familj i Sverige. Det absolut bästa är elevernas driv och nyfikenhet och att våra elever verkligen tycker att skolan är viktig. Ibland blir det roliga missförstånd och vi har kul tillsammans! Det mest utmanande är att gruppen är mycket heterogen. Eleverna har olika skolbakgrund och förförståelse för innehållet. En annan stor utmaning är den stora sorgen och problemen som uppstår när en elev fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Det påverkar alla på skolan och är svårt att hantera för både personal och elever.

   

  Vad kommer ni att bjuda på under er vecka med kontot?

   

  Vi kommer att ge er en bild av hur språkintroduktion fungerar, och visa våra elevers vardag och vad vi gör i klassen. Vi hoppas att vi tar död på både en och två av de fördomar som kanske finns.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "”Vi känner båda att vi verkligen är på rätt ställe och att vi gör en viktig insats”"