• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

  17-05-22 08.11

  Tidigare i vår kom uppgifter om att lärarnas löner ökade med uppemot 5–6 procent under 2016 – en markant högre löneökningstakt än för arbetsmarknaden i stort. Orsakerna bakom denna utveckling var bland annat höga löneökningar via de lokala översynerna, pengar från det statliga lärarlönelyftet, satsningen på karriärtjänster samt lokal löneglidning som uppstår då en lärare till exempel byter jobb och på så sätt får upp lönen.

   

  Nu har Skolverket presenterat nya siffror som visar att landets skolhuvudmän begärt ut ytterligare 1,4 miljarder kronor inom ramen för regeringens lärarlönelyft. Det innebär en liten ökning jämfört med den förra ansökningsperioden i höstas, som då ledde till att nära 65 400 av landets lärare, förskollärare och fritidspedagoger fick ett extra lönepåslag på i snitt 2 594 kronor i månaden. Högre löner väntar med andra ord många lärare även i år.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder"