• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Fler lärarstudenter – och färre avhopp

  17-04-12 10.34

  Allt fler påbörjar en lärarutbildning, färre hoppar av vissa program och lärarstudenternas betygssnitt blir allt högre. Detta var slutsatserna när Dagens Nyheter i slutet av 2016 gjorde en sammanställning av inflödet till lärarutbildningarna.

   

  Dagens Nyheter genomförde i slutet av förra året granskande journalistik som slog hål på flera myter om läraryrket. Först kunde tidningen med hjälp av statistik från SCB tillbakavisa uppfattningen att allt fler lärare väljer att byta yrke. Därefter presenterade man statistik från SCB som visar att antalet som påbörjar en lärarutbildning är högre än på flera år.

   

  Statistiken visar att antalet som påbörjat en lärarutbildning ökat med totalt mer än 50 procent från höstterminen 2011 till höstterminen 2015. Mönstret är detsamma för såväl ämneslärarutbildningen som grundlärarutbildningen och förskollärarutbildningen.

   

  DN lyfte även fram ett annat intressant mönster. Det handlar om avhoppen från lärarutbildningarna som i medierapporteringen de senaste åren beskrivits som omfattande. DN:s genomgång visade dock att avhoppen tvärtom är lägre på grundlärarutbildningen och förskollärarutbildningen än på andra högskole- och universitetsutbildningar i Sverige. Avhoppen från ämneslärarutbildningen är något högre än genomsnittet.

   

  – Jag känner igen bilden. Det finns en uppfattning i debatten om att avhoppen på lärarutbildningarna är väldigt stora. Jag skulle vilja kalla det för en myt. Fler söker sig nu till utbildningarna och vi märker också att studenterna verkligen vill bli lärare. Det är inte så att man bara har sökt något, utan det finns en motivation, sa Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och ansvarig för lärarutbildningen vid Uppsala universitet i en kommentar till DN:s uppgifter.

   

  Ytterligare en aspekt som DN lyfte fram i sin artikel är att det finns en svag tendens att lärarutbildningarna lockar studenter som har högre gymnasiebetyg än tidigare. Detta baserade man på data som tagits fram av Universitets- och högskolerådet (UHR).

   

  Jämförelsetalet, det vill säga den skala som mäter snittbetyget från gymnasiet, har ökat svagt för alla lärarutbildningar. Snittet på högskoleprovet har ökat från 0,68 hösten 2011 till 0,77 hösten 2015 för grundlärarstudenterna.

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Fler lärarstudenter – och färre avhopp"