• Utbildningen
 • Karriären
 • Varför lärare?
 • Bloggen
 • Kampanjer
 • Omvärldsbevakning: Ungdomar – positiva till läraryrket

  13-09-18 11.17

  I en rapport gjord av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 1500 unga mellan 15 och 24 år tillfrågats om deras uppfattning om och attityder till olika branscher och yrken. I enkäten framkommer att ungdomarna anser att läraryrket, liksom förskolläraryrket tycks vara ett roligt och utvecklande arbete som dessutom är viktigt och betydelsefullt. Lärarna anses också ha trygga anställ­ningsvillkor och en hyfsat god arbetsmarknad.

  3

  2

   

  ”Förskollärare

  Förskolläraryrket är det yrke som ungdomarna tycker verkar roligast och mest utvecklande av de yrken vi frågat om. Det är också den sysselsättning som anses ha bäst arbetsmarknad. Många tyckeräven att förskollärare är ett av de mest viktiga och betydelsefulla yrkena. Däremot förknippas det inte i någon större utsträckning med trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. När det gäller karriär- och utvecklingsmöjligheter och bra lön/högstatus är förskollärare det yrke som ligger sämst till i svaren.

  Lärare i grund- och gymnasieskola

  Läraryrket anses liksom förskolläraryrket vara ett roligt och utvecklande arbete som dessutom är viktigt och betydelsefullt. Lärarna anses ha trygga anställ­ningsvillkor och en hyfsat god arbetsmarknad. Däremot anses varken arbets­miljön eller karriär- och utvecklingsmöjligheterna vara särskilt goda. Inte heller förknippas läraryrket med hög lön och status

   

  Läs mer om undersökningen HÄR.

   

  Kommentera inlägget (0)

  Inga kommentarer till "Omvärldsbevakning: Ungdomar – positiva till läraryrket"