extra-background

Ett jobb för framtiden

För så gott som alla lärarinriktningar är möjligheterna att få jobb mycket stora. Det är också ett yrke där lönerna har stigit och där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll, bland annat genom att bli förstelärare eller speciallärare. För att läsa mer och löpande få aktuell information (denna sida är från början av 2016) så hänvisar vi till www.studera.nu

Karriärmöjligheter

Numera finns det möjligheter för skickliga lärare att bli förstelärare. Det innebär att du fortsätter att undervisa, samtidigt som du jobbar med andra uppgifter som exempelvis att förbättra undervisningen på skolan, tar ansvar för lärarstuderande eller är huvudansvarig för ett ämne.

Du får dessutom mer i lön, 5000 kronor. Du kan även gå en påbyggnadsutbildning och bli specialpedagog eller speciallärare. Som specialpedagog jobbar du med att förbättra det pedagogiska arbetet på skolan och som speciallärare jobbar du med barn som har särskilda behov. Med en forskarutbildning i bagaget kan du även bli lektor, vilket innebär att du genom din särskilda kompetens kan utveckla undervisningen samt att du får en löneökning med 10 000 kronor.

Tydligare behörighet

Lärarlegitimation har införts. Syftet är bland annat att tydliggöra lärarnas behörighet, öka kvaliteten på svenska skolan och höja statusen på läraryrket ytterligare. Legitimationen kommer att visa vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i. Om du vill kan du komplettera med ytterligare utbildning för att få utökad behörighet.

Jobba utomlands

Som lärare har du möjligheter jobba utomlands. Det finns många svenska skolor över hela världen som drivs med stöd av svenska staten. Syftet är bland annat att svenska företag och organisationer ska kunna anställa svensk personal med barn i skolåldern. Det här innebär att du som lärare har goda möjligheter att jobba utomlands framöver.

Du blir eftertraktad.

Möjligheterna till jobb är mycket goda för så gott som alla sorters lärare framöver. Enligt SKL kommer det år 2020 att behövas 50 000 nya lärare.

Lärare behövs överallt.

Om du skulle vilja göra något helt nytt i framtiden, så kommer du ha stor nytta av din lärarutbildning och din tid som lärare. Förutom att du får kunskaper i de ämnen du undervisar i så får du exempelvis lära dig ledarskap och konflikthantering, vilket efterfrågas inom de flesta branscher och på alla möjliga olika arbetsplatser.