extra-background

Kom till yrket!

12-12-31 17.15
Strax innan stängning besöker jag min lokala matvarubutik. Jag möter en förälder. - Är det du Anne-Marie? frågar hon och jag kan förstå av hennes tveksamhet att åren har gått. Hon ler. Trots att hon är ensam ser jag hennes barn framför mig. Min elev en gång. Nu vuxen. Jag frågar om det gått bra för eleven, för barnet hennes? Hon ler: - Ja det har gått mycket bra för henne. Jag måste tacka…

Bli den läraren!

12-12-29 11.47
Nu söker fler till lärarutbildningarna. Det är roligt att läsa. Det ska naturligtvis bli fler som söker då lärarutbildningen innebär många vägar och många möjligheter. Vilken lärare vill du bli? Kanske de minnen man har av sin egen skolgång sätter käppar i hjulet. Skolan är ingen plats man vill tillbaka till. Och jovisst, det ser inte så roligt ut om man läser dagens tidningar om lärarnas…

Skolavslutning – och lärarnas dolda kompetens

12-12-19 08.42
Det är skolavslutning i skolorna. Det är ofta roliga tillställningar på skolan. Skolpersonalen träffas och äter en bit. Och det slår mig hur många olika kompetenser vi är ihop då. All den erfarenhet som finns samlad i ett lärarkollegium. Någon kan dansa magdans. En annan stå på händerna på sin häst. Någon har en fantastisk sångröst och får alla att tystna då läraren sjunger. Någon är en…

Tunga fjät och glitterglans i skolorna

12-12-13 07.33
Musikläraren! Om jag fick hylla en lärare så hyllar jag idag musikläraren. För där varje steg tas i Luciatågen, där varje sång ljuder i skolmörkret finns en musiklärare. Och kören i skolan kan innehålla alla årskurser vilket är en stor sak. En kör är utan gränser för årskurserna. Jag vill hylla musikläraren och välkomna dig som vill bli en! Vill du också hylla en musiklärare? Gör det på…

”Stora hjärtat”

12-12-12 06.47
Jag talade med en blivande lärare. Frågade om yrkesvalet. Varför lärare? Han tänkte efter länge. Pratade om kunskaperna, om eleverna, om generositeten. Kanske tänkte han att det var något slags kall. Jag lyssnade in. Att tänka om sitt blivande yrke är något helt annat än att tänka om ett yrke som man ska välja att studera till. Det är också en helt annan sak att vara lärare och önska andra…